Prowincja Toruńska

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Wykaz prac podwykonawców

Opublikowano w Archiwum

                                                                                                                                             Załącznik nr 6

 

.....................................................                                                                           

            pieczątka Wykonawcy

 

sygnatura: ZP-3/Grabie/2010

 

 

Wykaz

części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom*

 

 

 

1.    Oświadczam(y), że zamierzam(y) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie:

 

a)    ………………………………………..………………………………………………………………

b)    ………………………………………..………………………………………………………………

c)    ……………………………………..…………………………………………………………………

d)    ………………………………………..………………………………………………………………

e)    ………………………………………..………………………………………………………………

f)     ………………………………………..………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………dnia,……………………                                         ……...................................................

(podpis  Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-jeśli dotyczy